Ostoskori Ostoskori ?.SubtotalFormatted? String.Empty Ostoskorisi on tyhjä
0
Lisää ostoskoriin
kpl
Ostoskori Ostoskori Näytä ostoskori Mene kassalle Ostoskorisi on tyhjä
0
Lisää ostoskoriin
kpl
Ostoskori Ostoskori ?.SubtotalFormatted? String.Empty Ostoskorisi on tyhjä
0
Lisää ostoskoriin
kpl
Ostoskori Ostoskori Näytä ostoskori Mene kassalle Ostoskorisi on tyhjä
0
Lisää ostoskoriin
kpl
Vastuullisuus

VASTUUMME

Olemme yksi Pohjoismaiden johtavista verkkokaupoista, jonka tuotteet tekevät ruoanlaitosta ja leipomisesta arjen nautinnon. Se asettaa meille ja toiminnallemme korkeat vaatimukset, ja olemme tietoisia vastuustamme vähentää ympäristövaikutuksiamme ja toimia kestävän kehityksen puolesta. Tavoitteemme on suuri ja kattaa koko arvoketjumme tuotteen valmistuksesta siihen asti, kun se päätyy keittiöösi antamaan sinulle iloa moneksi vuodeksi.

KitchenOnella laatu on toimintamme keskiössä, ja valitsemme sekä toimittajat että tuotteet huolellisesti. Myymiämme tuotteita tulee voida käyttää sukupolvien ajan, niiden tulee olla korjattavissa, ja jos meiltä ostettuun tuotteeseen kyllästyy, se on voitava luovuttaa eteenpäin, jotta se voi jatkaa elämää seuraavassa taloudessa.

Olemme päättäneet olla puhumatta kestävästä kulutuksesta, koska kaikki kulutus kuluttaa resursseja. Puhumme sen sijaan tietoisesta kulutuksesta keinona ottaa vastuuta resurssien käytön ja kertakäyttökulutuksen vähentämisestä.

Tietoinen kulutus tarkoittaa meille vastuullista kuluttamista. Se voi olla pitkäjänteistä ajattelua ja tarpeiden arviointia ja niiden pohjalta harkittujen valintojen tekemistä. Kyse voi olla myös siitä, että investoidaan enemmän tuotteeseen, joka kestää pitkään, on korjattavissa ja jolla voi olla suurempi jälleenmyyntiarvo, tai siitä, että yritetään löytää tuotantoprosessien ja materiaalivalintojen kannalta paras mahdollinen vaihtoehto.

Tärkeä askel vastuullisuustyömme kehittämisessä on olla läpinäkyviä siinä, mitä teemme ja mitä haasteita kohtaamme, sekä reagoida herkästi siihen, miten voimme kehittää liiketoimintaamme. Emme aio koskaan lopettaa työtämme negatiivisten ympäristövaikutustemme vähentämiseksi. Se on asia, jonka kanssa työskentelemme päivittäin koko organisaatiossa. Taistelemme voidaksemme yhdessä tehdä suurimman mahdollisen muutoksen parempaan.

LUE LISÄÄ, MITEN KANNAMME VASTUUN TUOTTEISTAMME

TUTUSTU VASTUULLISUUSPÄÄLLIKKÖÖMME

 
Charlotta Svarfvar, KitchenOnen hankinta- ja vastuullisuuspäällikkö, on sitä mieltä, että kestävä kehitys on olennainen osa yrityksen toimilupaa.

– Asiakkaat odottavat, että yritykset kantavat vastuun toiminnastaan ja että ympäristö ja kestävä kehitys ovat hygieniatekijänä esillä. Meillä on jo nykyään tietoisia asiakkaita, ja halukkuus maksaa kestävämmistä valinnoista on muuttumassa. Uudet sukupolvet asettavat korkeampia vaatimuksia, ja meidän täytyy ajatella pitkäjänteisesti, Charlotta sanoo.

Siitä lähtien kun hän vuonna 2020 aloitti KitchenOnella, hän on nostanut vastuullisuustyötä uudelle tasolle. Painopiste on hankintaan liittyvissä asioissa, kulmakivenä on asettaa tavarantoimittajille ympäristöä ja sosiaalista vastuuta koskevia vaatimuksia.

– Kun otamme myyntiin uusia tuotteita, haluamme olla varmoja, että ne valmistetaan turvallisissa ja oikeudenmukaisissa olosuhteissa, ja haluamme toimia ennakoivasti tuotesisällön ja tuoteturvallisuuden suhteen. Olemme laatineet eettiset ohjeet, jotka kaikkien toimittajiemme on allekirjoitettava. Ne sisältävät perusvaatimukset, jotka olemme asettaneet yhteistyökumppaneillemme, muun muassa nollatoleranssi lapsi- ja pakkotyötä vastaan, lahjonta sekä oikeus kuulua ammattiliittoon ja oikeus oikeudenmukaisiin palkkoihin.

Tärkeää tehdä jatkuvasti parannuksia

Verkkokaupan yhteydessä puhutaan usein kuljetuksista, ja tällä alueella työskentelemme jatkuvasti kehittääksemme uusia ratkaisuja logistiikan tehostamiseen ja päästöjemme vähentämiseen. Mutta parantamisen varaa on, ja Charlotta sanoo, että vastuullisuustyössä tärkeintä on työskennellä sen eteen, että voi jatkuvasti tehdä parannuksia – sekä suuria että pieniä.

– Tärkeä kysymys ja haaste meille verkkokauppiaana on se, kuinka voimme optimoida kuljetuksiamme. Vaikka haluamme minimoida pakkaus- ja täytemateriaalin määrän, meidän on varmistettava, etteivät viinilasit ja lautaset rikkoudu kuljetuksen aikana. Myös täytemateriaaleissa on asteittain siirryttävä ympäristöystävällisempiin vaihtoehtoihin.

Auta asiakkaita tekemään tietoisia valintoja

Verkkomyynnin kasvaessa muotituotteiden, kuten kenkien ja vaatteiden, korkea palautusprosentti on noussut huomion kohteeksi.

Mitä KitchenOne tekee käsitelläkseen palautukset mahdollisimman vastuullisesti?

– Meillä palautusten määrä on vain muutaman prosentin, olemme siitä kiitollisia. Alhainen palautusprosentti liittyy tietysti valikoimaamme. Myymme korkealaatuisia tuotteita, joilla on pitkä käyttöikä – laatu on erittäin tärkeä ydinarvo. Jos tuote on kuitenkin jostain syystä mennyt rikki, yritämme korjata sen valtuutetuilla korjaamoillamme aina kun mahdollista.

Palautetut tuotteet, joissa on vähäisiä vikoja, kerää ja noutaa GIAB (Godsinlösen AB), joka kunnostaa ne ja myy ne eteenpäin. Tämä on hiljattain alkanut yhteistyö, jota KitchenOne testaa tietyissä tuoteryhmissä.

– GIABin avulla pidennämme tuotteiden elinikää. Kiertotalousajattelua, joka sopii arvoihimme. Charlotta korostaa, että vastuullisuustyö on pitkäjänteistä, että se on jatkuvaa pienten askelten ottamista kohti parannusta.

– Jatkossa kehitämme vastuullisuusviestintäämme ja autamme asiakkaitamme tekemään tietoisia ja kestävämpiä valintoja. Puhumalla enemmän vastuullisuudesta ja ohjaamalla asiakkaitamme voimme puolestamme asettaa toimittajillemme selkeämpiä vaatimuksia ja siten kantaa suuremman vastuun myymistämme tuotteista.

Laatu avainsanana

KitchenOnella laatu on avainsana, joka näkyy koko valikoimassamme.

Hyvälaatuisen tuotteen on vastattava kuluttajan odotuksia ja oltava turvallinen, luotettava ja helppokäyttöinen. Sen täytyy myös olla kestävä ja pitkäikäinen. Laadussa on kyse myös tuotteen ympäristövaikutuksesta koko sen elinkaaren aikana, joka sisältää materiaalivalinnat, tuotantoprosessit ja sen, onko tuote helppo korjata ja kierrättää.

Vastuu toimitusketjussa

Suurin osa myymistämme tuotteista ostetaan ulkopuolisilta toimittajilta, ja tuotteen arvoketju on usein pitkä ja monimutkainen, ja matkalla raaka-aineesta valmiiksi tuotteeksi on mukana useita toimittajia. Vähentääksemme tuotannon jäljitettävyyden ja läpinäkyvyyden puutteeseen liittyviä riskejä olemme laatineet toimittajillemme ja yhteistyökumppaneillemme selkeämmät ohjeet. Näitä ovat kattavampi ostosopimus sekä eettinen ohjeisto, joka keskittyy erityisesti tuotantoon liittyviin riskeihin.

Eettisen ohjeistomme avulla voimme yhdessä kumppaneidemme kanssa edistää ihmisoikeuksien kunnioittamista ja tarjota turvallisen ja terveellisen työympäristön koko toimitusketjussa. Samalla pystymme varmistamaan, että myymämme tuotteet on valmistettu oikeudenmukaisissa olosuhteissa ja että ne ovat turvallisia käyttää. Eettinen ohjeistomme perustuu maailmanlaajuisiin sopimuksiin ja julistuksiin sekä kansalliseen lainsäädäntöön, ja se asettaa vaatimuksia mm. seuraaville alueille:

 • Terveys ja turvallisuus tuotannossa
 • Työajat ja oikeudenmukaiset palkat
 • Tasa-arvo ja monimuotoisuus
 • Yhdistymisvapaus ja oikeus työehtosopimusneuvotteluihin
 • Nollatoleranssi
  • lapsityötä
  • pakkotyötä
  • korruptiota
  • syrjintää vastaan

Turvalliset tuotteet

Valmistajana ja jälleenmyyjänä meillä on vastuu varmistaa, että valikoimamme täyttää lain vaatimukset ja että tuotteet ovat turvallisia käyttää. Myymme tuotteita useista eri kategorioista, joihin sovelletaan lain vaatimuksia ja toimialan standardeja esimerkiksi tuoteturvallisuudesta, johon kuuluu muun muassa sähköturvallisuus ja se, ettei ei-toivottuja kemikaaleja käytetä tuotannossa eikä valmiissa tuotteissa.

Varmistaaksemme, että myymämme tuotteet ovat voimassa olevien lakien ja ohjeiden mukaisia, teemme ennaltaehkäisevää yhteistyötä toimittajiemme ja kumppaneidemme kanssa. Teemme valikoimastamme riskiarvioita ja varmistamme, että asetamme tuotteille asianmukaiset vaatimukset ostaessamme niitä. Riskituotteista pyydämme asiakirjoja, jotka osoittavat, että tuote täyttää tuoteturvallisuusvaatimukset.

Kemikaalit: Ennalta varautumisen periaate ohjaa työtämme

Kemikaaleja on kaikkialla ympärillämme, ja useimmat niistä ovat täysin vaarattomia sekä ihmisille että ympäristölle. Monissa tapauksissa lisätyt kemikaalit voivat parantaa tuotteen ominaisuuksia, ja joissain tapauksissa ne ovat ehdottoman välttämättömiä, jotta tuote toimii. Vaikka kemikaaleilla voikin olla monia myönteisiä tai toivottavia vaikutuksia, ne voivat myös olla haitallisia terveydellemme tai ympäristöllemme.

Sellaisten kemikaalien käyttöä, jotka saattavat aiheuttaa riskejä ihmisille ja ympäristölle, säädellään muun muassa REACH-asetuksessa (REACH on lyhenne sanoista Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals, suomeksi kemikaalien rekisteröinti, arviointi, lupamenettelyt ja rajoitukset). REACH-asetuksen mukaan kaikki EU:ssa valmistettavat ja käytettävät kemikaalit on rekisteröitävä ja arvioitava ihmisten ja ympäristön suojelemiseksi.

REACH-asetus on kattava, mutta siitä huolimatta tietoa puuttuu vielä monista kemikaaleista ja niiden pitkäaikaisvaikutuksista meihin ja ympäristöömme. Siksi toimimme KitchenOnella ennalta varautumisen periaatteen mukaisesti.

Tämä tarkoittaa, että olemme tietoisia kemikaaleista, jotka voivat olla haitallisia mutta joita ei vielä ole kielletty lailla, ja vältämme niitä. Asettaaksemme asiaankuuluvat – ja osin lainsäädäntöä pidemmälle menevät – vaatimukset laadimme parhaillaan kemikaaleille niin sanottua Restricted Substances List -listaa (RSL). Se on rajoitusluettelo, joka selventää, mitä kemikaaleja tuotteissamme ei saa olla, ja se koskee sekä aineita, jotka ovat REACH-asetuksen mukaan rajoitettuja, että niitä, joita haluamme välttää ennalta varautumisen periaatteen vuoksi.

PFAS huomion keskipisteenä

Vaikka tällä hetkellä vain muutamaa PFAS-yhdistettä säädellään, on tutkimuksia, jotka osoittavat, että useat PFAS-yhdisteet ovat haitallisia sekä ihmisten terveydelle että ympäristölle. PFAS:n käytön lopettaminen asteittain on näin ollen tärkeä osa EU:n kemikaalistrategiaa, ja PFAS-aineille on odotettavissa tiukempia lakisääteisiä vaatimuksia.

Ennalta varautumisen periaatteen mukaisesti pyrimme välttämään kemikaaleja, jotka voivat olla haitallisia. Vähentääksemme riskiä, että tuotteemme sisältävät mahdollisesti terveydelle tai ympäristölle haitallisia aineita, ja valmistautuaksemme laajempaan lainsäädäntöön tavoitteemme on poistaa PFAS asteittain valikoimastamme.

Yhteistyö on avain edistymiseen

Näemme yritysten, tavarantoimittajien, tutkijoiden, viranomaisten ja organisaatioiden välisen, toimialojen rajat ylittävän yhteistyön tärkeänä askeleena siinä, että PFAS:n käytön asteittaista lopettamista voidaan nopeuttaa. Siksi olemme päättäneet liittyä projektikumppaniksi POPFREE Industry -osaamiskeskukseen. POPFREE on Ruotsin innovaatioviranomaisen Vinnovan rahoittama innovaatioprojekti, jonka tarkoitus on edistää sellaisten tuotteiden käyttöä, jotka eivät sisällä PFAS-yhdisteitä.

POPFREEn tavoitteena on edistää sekä tuotekehityksen että viestinnän avulla siirtymistä kohti yhteiskuntaa, jossa PFAS-aineita ei käytetä tarpeettomasti.

Projektissa ensimmäinen vaihe on se, että teemme nyt selvityksen PFAS-yhdisteiden esiintymisestä myymissämme tuotteissa ja käymme samalla vuoropuhelua toimittajiemme kanssa siitä, miten voimme parhaiten käsitellä tuotteita, jotka voivat sisältää lain mukaan sallittuja PFAS-aineita.

Kiihdyttääksemme entisestään työtä PFAS:n käytön rajoittamiseksi olemme allekirjoittaneet ChemSecin PFAS Movement -liikkeen aloitteen ”No To PFAS”.

PFAS Movement -liike kokoaa yhteen yritykset, jotka työskentelevät sen puolesta, että kaikki PFAS-kemikaalit kuuluisivat EU:n kemikaalilainsäädännön piiriin, ja jotka ovat päättäneet ryhtyä toimiin poistamalla PFAS-kemikaalit asteittain omasta tuotanto- ja toimitusketjustaan.

PFAS:n asteittainen poistaminen on tavoite, jonka saavuttaminen vaatii aikaa ja kärsivällisyyttä. On laaja tehtävä kartoittaa PFAS-yhdisteiden esiintyminen ja löytää sopivia vaihtoehtoja tuotteen koko elinkaaren ajalle suunnittelusta ja tuotannosta kierrätykseen ja hävittämiseen. Mitä useampi meistä vaatii tuotteita ja tuotantomenetelmiä, joissa ei käytetä PFAS-yhdisteitä, sitä nopeammin teollisuudenala muuttuu. Siksi toivomme myös, että useammat yritykset ja organisaatiot liittyvät liikkeeseen ja tekevät yhteistyötä PFAS:n poistamiseksi arvoketjustaan.

HUOLTO JA VARASTOINTI

Jotta sinä tai seuraava omistaja voisitte käyttää tuotetta mahdollisimman pitkään, on tärkeää, että siitä huolehditaan oikein. Haluamme oppaissamme jakaa parhaat vinkkimme tuotteidesi ylläpitoon, jotta ne kestävät pitkään.

Etkö löydä etsimääsi tietoa? Asiakaspalvelijamme ovat valikoimamme asiantuntijoita, ja he voivat auttaa palveluilla, jotka pidentävät tuotteesi käyttöikää. Tavoitat heidät täältä.

Tärkeä askel vastuullisuustyömme kehittämisessä on olla läpinäkyviä siinä, mitä teemme ja mitä haasteita kohtaamme, sekä reagoida herkästi siihen, miten voimme kehittää liiketoimintaamme. Emme aio koskaan lopettaa työtämme negatiivisten ympäristövaikutustemme vähentämiseksi. Se on asia, jonka kanssa työskentelemme päivittäin ja koko organisaatiossa, jotta voimme yhdessä tehdä suurimman mahdollisen muutoksen parempaan. Kehittäessämme työtä edelleen sinun mielipiteesi on tärkeä! Kuulemme mielellämme näkemyksiäsi, joten älä epäröi ottaa yhteyttä, jos haluat antaa palautetta tai sinulla on kysyttävää.

Tavoitat meidät sähköpostitse osoitteesta csr@bagarenochkocken.se

TURVALLISUUTESI
Aina 365 päivän palautusoikeus
Ilmainen toimitus yli 60 euron ostoksille (*ei koske tuotteita, jotka vaativat lavarahtia)
Valtuutettu korjaamo
Kaikkien merkkien virallinen jälleenmyyjä
Lue kaikki etusi